První setkání účastníků projektu EYEFORTX v Praze

 

  5702  5703 5704

První setkání partnerů projektu v Praze na Karlově Univerzitě 19.- 20. března 2015

Na první schůzce projektu se sešli zástupci všech partnerů. Fakultní nemocnici v Oslu zastupovala Agate Noer Ph.D. Vedoucí skupiny Prof. Bjørn Nicolaissen, M.D., Ph.D. se omluvil pro nemoc. Norský institut pro výzkum vzduchu zastupovala RNDr. Mária Dušinská, Ph.D., Fakultní nemocnici Královské Vinohrady MUDr. Pavel Studený, Ph.D. a Univerzitu Karlovu doc. Mgr. Kateřina Jirsová, Ph.D. Během 2 dnů jsme se blíže seznámili s jednotlivými pracovišti a řešenou problematikou. Zabývali jsme se tématy spolupráce a dále organizačními záležitostmi, například způsoby zasílání vzorků a vzájemné komunikace.

Řešená témata a představení jednotlivých pracovišť bylo detailně probráno v přednáškách:

Fakultní nemocnice Oslo

 • Zlepšení současných protokolů ex vivo kultivace rohovkovo-sklerální tkáně. (Yolanda Lorenzo Corrales)
 • Cytokeratiny u ex vivo kultivovaných limbálních epiteliálních buněk. (Agate Noer)
 • Centrum pro výzkum oka – Norská tkáňová banka. (Kristiane Haug Berg)
 • Comet assay pro DNA poškození a reparaci: Aplikace v genotoxickém testování a biomonitorování u lidí. (Andrew Collins)

Norský institut pro výzkum vzduchu

 • Představení Health Effect Laboratory (Mária Dušinská)
 • GEMNS. (Elise Rundén-Pran)
 • NorNANoREG. Krátké představení projektu. (Lise Marie Fjellsbø)
 • Pokročilý in vitro model pro identifikaci sloučenin nově vznikajících v životním prostředí. (Naouale EL Yamani)
 • Posuzování stavu DNA metylace jednotlivých buněk pomocí Comet assay. (Naouale EL Yamani)

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

 • Vyhodnocení faktorů ovlivňujících vznik velké bubliny v rohovkách dárce. (Pavel Studený)
 • Poškození endotelu použitím několika mechanických a chemických způsobů. (Deli Křížová)

Karlova Univerzita v Praze

 • Tkáňové inženýrství geneticky vhodných buněk rohovky a spojivky pro následné použití při transplantaci v humánní medicíně. (Kateřina Jirsová)
 • Sběr a kultivace pohárkových buněk. (Andrea Stádníková)

Kromě pracovní náplně bylo setkání také příjemnou společenskou událostí. Během společného oběda a večeře měli naši partneři z Norska příležitost vyzkoušet typickou českou kuchyni a dále jsme strávili krásné odpoledne během společné procházky centrem Prahy a prohlídkou památek s průvodkyní.

Během přednášek na Ústavu dědičných metabolických poruch

5738

Diskuze v tradičních českých restauracích

5739

Procházka centrem Prahy

5740