Patobiochemie

V akademickém roce 2017/2018 KDDL vyučuje samostatný povinně volitelný předmět Patobiochemie I - Dědičné metabolické poruchy (B00925/B80925) ve 3. ročníku studia oboru Všeobecné lékařství.

Místo výuky

 • ANATP1 (U Nemocnice 3, přízemí, velká posluchárna) U Nemocnice 3, Praha 2
 • DEKP1 (Albertov 4, 1. patro, velká posluchárna) Albertov 4, Praha 2

Sylabus přednášek

Týden

Datum

Čas

Přednášející

Téma

Učebna

1

3.10.2017

Út 12:45 - 14:15

Prof. Kožich

Úvod do biochemické
genetiky

ANATP1

1

6.10.2017

Pá 10:45 - 12:15

Prof. Kožich

Dědičné poruchy metabolismu
aminokyselin a organické acidurie

Velká zasedací místnost děkanátu, Na Bojišti 3, přízemí, č.místnosti 2.111DEKP1

2

10.10.2017

Út 12:45 - 14:15

as. Stibůrková

Dědičné poruchy metabolismu 

purinů, pyrimidinů a porfyrie

ANATP1

2

13.10.2017

Pá 10:45 - 12:15

as. Hřebíček

Dědičné poruchy lysosomů a peroxisomů (2 soubory)

DEKP1

3

17.10.2017

Út 12:45 - 14:15

As. Ješina

Dědičné poruchy metabolismu
mitochondrií
, patobiochemie hladovění

ANATP1

3

20.10.2017

Pá 10:45 - 12:15

As. Hřebíček Dědičné poruchy sacharidů a poruchy glykosylace

DEKP1

4

24.10.2017

Út 12:45 - 14:15

prof. Kožich

Diagnostika a terapie monogenně podmíněných poruch metabolismu 

ANATP1

4

27.10.2017

Pá 10:45 - 12:15

 

-

DEKP1

Doplňující materiál - Kožich V. a Zeman J. Dědičné metabolické poruchy v pediatrii. Postgraduální medicína, 2010, 12, č. 7

  

Otázky ke zkoušce

Studenti povinně volitelného předmětu Patobiochemie 1. (3. ročník) zakončí předmět zkouškou, při které dostanou 2 otázky, každou z jednoho okruhu uvedeného níže. Studenti volitelného předmětu Patobiochemie 1 (4. a další ročníky) budou muset absolvovat kolokvium, při kterém by měli být připraveni diskutovat o tématech pokrývající zkouškové otázky pro studenty 3. ročníku.

Skupina I. Obecné otázky

 1. DMP malých molekul (hromadění substrátů) – včetně: patogeneze, příznaky a možnosti léčby, příklady
 2. DMP malých molekul (chybění produktů) – včetně: patogeneze, příznaky a možnosti léčby, příklady
 3. DMP komplexních molekul (hromadění substrátů)- včetně: patogeneze, příznaky a možnosti léčby, příklady
 4. DMP komplexních molekul (chybění produktů) – včetně: patogeneze, příznaky a možnosti léčby, příklady
 5. Novorozenecký screening DMP- včetně: obecné principy organizace, kritéria pro zařazení nemocí, výskyt skrínovaných nemocí v ČR, metody laboratorního vyšetření
 6. Laboratorní vyšetřovací metody u DMP a postup diagnostiky u symptomatických pacientů
 7. Hladovění a DMP provokované hladověním
 8. Dědičnost DMP- příklady AR přenosných DMP, X-vázaných a mitochondriálních DMP
 9. Principy léčby DMP komplexních molekul
 10. Principy léčby DMP malých molekul

 

Skupina II. Nosologické jednotky

 1. Fenylketonurie a hyperfenylalaninemie – včetně: výskyt, příčiny, klinické projevy, léčba, maternální hyperfenylalaninemie
 2. Poruchy metabolismu aromatických aminokyselin kromě fenylketonurie včetně tyrosinémie, alkaptonurie a DMP větvených AMK (včetně nemoci javorového sirupu, isovalerové acidémie, propionové acidémie, methylmalonové acidurie)
 3. Poruchy cyklu močoviny (hyperamonemie)
 4. Genetické a nutriční poruchy metabolismu kyseliny listové, vitamínu B12 a sirných aminokyselin
 5. Poruchy metabolismu fruktosy a galaktosy
 6. Glykogenózy (jaterní, svalové, M. Pompe)
 7. Poruchy mitochondriální beta oxidace mastných kyselin a karnitinového cyklu (včetně: MCAD, VLCAD, LCHAD)
 8. Dna (primární a sekundární)
 9. Poruchy metabolismu purinů a pyrimidinů
 10. Mitochondriální onemocnění
 11. Porfyrie (erytrocytární a jaterní)
 12. Rozdělení a patofyziologické mechanismy lysosomálních onemocnění, příklady skupin
 13. Mukopolysacharidosy a glykoproteinosy
 14. Lipidosy, Niemann-Pickova choroba typu C
 15. Peroxisomalní onemocnění
 16. Onemocnění způsobené defekty v glykosylaci proteinů (CDG syndromy)

 


Poslední aktualizace: 25. září 2017