Přehled řešených grantů

Řešitel

Název grantu

Poskytovatel

Období

 

Prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc.

Molekulární biologie a patologie buňky za normy a u vybraných klinicky závažných patologických procesů

MSM0021620806

MŠMT ČR

2005-2011

Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. (MUDr. S. Šťastná, CSc.)

Diagnostika a léčba geneticky podmíněných poruch II

MZ0VFN2005

MZ ČR

2005-2011

 

Ing. Stanislav Kmoch, CSc.

Centrum aplikované genomiky

1M 0520

VC (MŠMT)

2005-2009

Doc. MUDr. Viktor Kožich, CSc.
Optimalizace novorozeneckého screeningu dědičných metabolických poruch
NT 12213

IGA MZ 2011-2013
Ing. Mgr. Blanka Stibůrková, Ph.D. Charakterizace alelických variant SLC22A12 a SLC2A9 v české populaci
NT 11322
IGA MZ 2010-2013

Prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc.

Strukturní a funkční studie vybraných metabolických stavů

260 501

SVV (1. LF UK)

2010

MUDr. Sylvie Šťastná, CSc.

Metabolické vzdělávací centrum

CZ.04.3.07/3.2.01.2/2048

ESF

2005-2007

MUDr. Sylvie Šťastná

Metabolické diagnostické centrum

CZ0122

Norway Grants

2008-2010

Doc. MUDr. Viktor Kožich, CSc.

Úloha folátů v etiopathogenesi metabolického syndromu

NS10036

IGA MZ

2009-2011

MUDr. Martin Hřebíček, Ph.D.

 

Biochemie a buněčná biologie lidské acetyl-koenzym A: glukosaminid N-acetyltransferasy jako podklad pro budoucí terapeutické aplikace u mukopolysacharidosy typu IIIC

NS10342

IGA MZ

2009-2011

RNDr. Lenka Dvořáková, CSc.

 

Regulace genové exprese a nové možnosti molekulární diagnostiky deficitu ornithin karbamoyltransferasy

NR9364

IGA MZ

2007-2009

MUDr. Zdeněk Kostrouch, CSc.

Funkční genomika transkripčního komplexu jaderných receptorů v lidských nádorech

NR7554-3

IGA MZ

2003-2005

Ing. Stanislav Kmoch, CSc.

Mitočip: příprava DNA čipu pro analýzu exprese mitochondriálních genů a jeho aplikace ve studiu molekulární podstaty nukleárně kodovaných poruch respiračního řetězce

NR8069-3

IGA MZ

2004-2006

MUDr. Martin Hřebíček, Ph.D.

Vliv inaktivace chromozomu X na fenotyp u gonosomálně recesivních metabolických onemocnění, jeho tkáňová distribuce a dědičnost

NR8361-3

IGA MZ

2005-2007

RNDr. Lenka Dvořáková, CSc.

 

Molekulární analýza u metabolicky podmíněných dědičných neurodegenerativních onemocnění dětského věku 

NR8351-3

IGA MZ

2005-2007

Prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc.

Rozvoj aplikací DNA čipů pro potřeby diagnostiky a studium patogenese a léčby dědičných metabolických onemocnění

1A8239

IGA MZ

2004-2006

RNDr. Jana Ledvinová, CSc.

Využití tandemové hmotnostní spektrometrie pro diagnostiku lysosomálních střádavých onemocnění a k monitorování léčby Fabryho choroby.

NR8167-3

IGA MZ

2004-2006

MUDr. Martin Hřebíček, Ph.D.

Úloha genetických faktorů v etiologii a patogenezi cholelithiázy dětského a adolescentního věku

NR9079-3

IGA MZ

2006-2008

Ing. Stanislav Kmoch, CSc.

Genetické příčiny mitochondriálních chorob vyvolaných defektem ATP syntázy

NS9759

IGA MZ

2008-2011

RNDr. Jana Ledvinová, CSc.

Vztah fenotypu a genotypu u lysosomálních dědičných poruch s deficitem aktivity beta galaktosidasy

MEB060904

MŠMT

2009-2010

Doc. MUDr. Viktor Kožich, CSc.

Cystathionine beta-synthase deficiency: a conformational disorder in the transsulphuration pathway of homocysteine metabolism

070255

Wellcome Trust

2003-2008

Ing. Stanislav Kmoch, CSc.

Nanotechnologie pro společnost

AV ČR

2007-2011

MUDr. Zdeněk Kostrouch, CSc.

Funkční genomika jaderných receptorů Caenorhabditis elegans

GA301/05/0859

GA ČR

2005-2007

MUDr. Zdeněk Kostrouch, CSc.

Úloha proteinů BIR-1/Survivin v regulaci vývoje genové exprese

GA304/07/0529

GA ČR

2007-2009

Ing. Marie Zikánová, PhD.

Deficit adenylosukcinátlyázy - charakterizace mutantních forem enzymu ve vztahu k variabilitě klinického postižení

GA301/07/0600

GA ČR

2007-2009

MUDr. Zdeněk Kostrouch, CSc.

Úloha jaderných receptorů v regulaci vývoje nematod

GA304/08/0970

GA ČR

2008-2010

Ing. Aleš Hnízda

Analýza konformačních vlastností mutantů cystathionin-β-synthasy

73/10

GA UK

2010-2011

Mgr. Eva Svobodová

Charakterizace druhého promotoru genu pro glukocerebrosidasu

1214/07

GA UK

2007-2009

RNDr. Alena Čížková

Studium genové exprese u pacientů s defektem mitochondriální ATP synthasy

467/07

GA UK

2007-2008

Mgr. Lenka Nosková

Identifikace a charakterizace genu podmiňujícího zadní polymorfní dystrofii rohovky.

569/07

GA UK

2007-2008

Mgr. Martina Živná

Familiární juvenilní hyperurikemická nefropatie (FJHN): Identifikace a charakterizace onemocnění podmiňujícího genu v kandidátní oblasti chromosomu 1q41

672/07

GA UK

2007

Ing. Petr Vyleťal

Familiární juvenilní hyperurikemická nefropatie: Identifikace nových lokusů a genů v postižených rodinách

750/07

GA UK

2007

Ing. Jana Kopecká

Vliv farmakologických a chemických chaperonů na strukturu a funkci mutantních forem lidské rekombinantní cystathionin-β-synthasy

845/07

GA UK

2007-2009

Mgr. Eva Svobodová

Charakterizace promotoru lidského genu HGSNAT a analýza variability sekvence

991/07

GA UK

2007-2009

Ing. Petr Vyleťal

Familiární juvenilní hyperurikemická nefropatie-Identifikace onemocnění podmiňujících genů v nově určených lokusech FJHN/MCKD

817/08

GA UK

2008

RNDr. Ladislav Kuchař

Tandemová hmotnostní spektrometrie sfingolipidů: sledování profilu isoforem s využitím v diagnostice a výzkumu dědičných poruch sfingolipidového metabolismu

195/09

GA UK

2009-2001

Ing. Roman Vozdek

Charakterizace biosynthesy cysteinu u Caenorhabditis elegans

217/09

GA UK

2009-2011

Mgr. Hana Hartmannová

Analýza nových případů familiární juvenilní hyperurikemické nefropatie a funkční charakterizace nově nalezených mutací uromodulinu (Tamm-Horsfallova proteinu)

443/09

GA UK

2009-2010

Mgr. Viktor Stránecký

FunkceTMEM70 v mitochondriální biogenezi a metabolismu

562/09

GA UK

2009-2010