Speciální indikační doporučení

Stanovení vylučování uromodulinu močí

Indikační doporučení pro vyšetření uromodulinu v moči.

Danonova nemoc

Indikační doporučení pro Danonovu chorobu - deficit lysosomálního membránového proteinu LAMP2.

Indikační doporučení - PRKAG2

Indikační doporučení pro hypertrofickou kardiomyopatii na podkladě mutace PRKAG2.