Hromadné odesílání emailů

V tomto odkazu je k dispozici rozhraní pro rozesílání hromadných emailů zaměstnancům ÚDMP. Aplikace je k dispozici pouze pro vnitřní potřebu, vstup je chráněn jménm a heslem.