Timetable přístrojů/laboratoří

Mikroskopie ÚDMP

Timetably jednotlivých mikroskopů jsou k dispozici na stránkách Laboratoře pokročilé mikroskopie.

Scintilační counter

Timetable pro scintilační counter LS 6500 je k dispozici zde.

CC Laminar Box

Timetable pro CC Laminar Box (tkáňové kultury) je k dispozici zde.