HOME

Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN v Praze

Ústav dědičných metabolických poruch byl k 1. září 2017 sloučen s Klinikou dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN

Veškeré poskytované služby v oblasti diagnostiky a zdravotní péče zůstávají zachovány beze změn, stejně tak i výzkumné a výukové aktivity.

Informace o výsledcích vyšetření, konzultace

22496 7710

Informace o novorozeneckém screeningu

22496 7109

Objednávání pacientů do ambulance Metabolického centra KDDL

22496 7669

22496 7670

Kontaktní adresa:

KDDL 1. LF UK a VFN

Ke Karlovu 455/2
128 08 Praha 2

tel.: 22496 7680 (toto telefonní číslo neslouží k objednávání pacientů, k tomu složí tel 22496 7669 a 7670 viz výše)

e-mail: metabo@lf1.cuni.cz (výzkumné laboratoře, pedagogika)

Přednosta KDDL:

Doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.

Zástupci přednosty:

  • prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc. - zástupce pro vědeckou činnost

  • Ing. Karolína Pešková - primář Diagnostických laboratoří DMP
  • MUDr. Martin Hřebíček, Ph.D. - zástupce pro výuku patobiochemie

  • MUDr. Jakub Sikora, Ph.D. - zástupce pro doktorské studium

  • RNDr. MUDr. Pavel Ješina, Ph.D.- vedoucí Metabolického centra KDDL (ambulantní péče)