Initiative 1

  5815  5816 5817

10. leden 2017

V rámci projektu OPHGENTR dva význační norští vědci v oblasti oftalmologie - profesor Goran Petrovski a profesor Tor Paaske Utheim - byli oficiálně pozváni ke krátkodobémupobytu v Praze. Účelem toho pobytu bude prezentace jejich know-how a jejich současných vědeckých výsledků českým oftalmologům.

20. leden 2017

Přednášky

profesora Gorana Petrovského: Oční kmenové buňky – cíl pro současnou a budoucí terapii

a

profesora Tor Paaske Utheima: Léčba deficience limbálních kmenových buněk – co je možné v roce 2017

se uskutečnily včera v přednáškovém sálu Oční kliniky, pavilón A6 Všeobecné fakultní nemocnice. Jejich prezentace ukázaly nové možnosti v použití kmenových buněk přionemocnění deficience limbálních kmenových buněk. Ukázaly také různé postupy léčení tohoto onemocnění v Norsku. Přednášky navštívilo přibližně 40 expertů z českýchvýzkumných ústavů a klinik a diskuse byla velmi bohatá a živá.

5818 

5821

Nejintenzivnější diskuse probíhala během neformální části, spojené se skromným občersvením, kdy mnoho účastníků využilo příležitosti diskutovat s oběma řečníky.

5823

Přednáškové odpoledne bezezbytku splnilo očekávaný cíl – výměnu názorů a vědomostí mezi norskými a českými vědci. Několik českých vědců a kliniků projevilo přání navázatužší kontakty s mateřskými institucemi norských přednášejících.

Den byl zakončen společnou večeří členů týmu Laboratoře biologie a patologie oka (8 vědeckých pracovníků) s oběma norskými kolegy. Během večera pokračovala diskuse o vědeckých problémech a možné strategii rozvinout společné projekty. Obě strany vyjádřily silný zájem o rozvinutí intenzivní dlouhodobé spolupráce.