OPHGENTR

  5812  5813 5814

Projekt: Rozvoj česko-norského partnerství v oblasti výzkumu v oftalmologii, genotoxicitě a transplantační medicíně

: 7F16004, ackronym: OPHGENTR

Garant projektu: Karlova Univerzita

Řešitel:

Laboratoř biologie a patologie oka, Karlova Univerzita

Spoluřešitel:

Health Effects Laboratory, Environmental Chemistry Department, NILU-Norwegian Institute

for Air Research, Kjeller, Dr. Mária Dušinská, PhD.

Projekt umožňuje vznik nových a prohloubení stávajících vztahů mezi českými a norskými vědci v oblasti oftalmologie, genotoxicity a transplantační problematiky. Fakticky umožní spolupráce dalším vědeckým pracovníkům a institucím. Na základě nových projektů a partnerů hodlá rozšířit existující spolupráci mezi Karlovou Univerzitou (UK), jako navrhovatelem projektu, norským partnerem (Norwegian Institute for Air Research, NILU), ale i vědci z dalších pracovišť (Oslo University Hospital – OUH, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Akademie věd ČR). Návrh obsahuje čtyři iniciativy (A, B, C, D), které by měly být realizovány v období leden - duben 2017.

Iniciativa A spočívá v pracovní cestě norských vědců na setkání organizované na pracovišti navrhovatele. Cílem je vytvořit plán směřování spolupráce v přípravě a hodnocení očních transplantátů na následující léta. Součástí návštěvy budou přednášky pro odbornou veřejnost.

Iniciativa B je studijní měsíční pobyt doktorandky na norských pracovištích umožňující získání nových vědeckých poznatků, navázání kontaktů s norskými kolegy a získání zkušeností. Konkrétně půjde o hodnocení poškození DNA (NILU) a přípravou tkání pro transplantace (OUH).

Iniciativa C je setkání českých a norských vědců v Oslu organizované NILU. Půjde o seminář s prezentací výsledků, diskusi u kulatého stolu, návštěvu specializované kliniky pro léčbu pacientů trpících syndromem suchého oka. Další otevřené mezioborové setkání s pracovníky OUH a z University Oslo by mělo být platformou pro vytvoření základů nové spolupráce.

Iniciativa D se zaměří na podporu publicity české-norského programu jeho představením široké veřejnosti. Připravíme přednáškový blok doprovázené populárně-naučným filmem týkající se předkládaného tématu. Cílovou skupinou bude veřejnost se zájmem o oční problematiku. Projekt obohatí kvalitu i rozsah česko-norské spolupráce v uvedených oblastech, umožní upevnění existujících a navázání nových vztahů mezi českou a norskou vědeckou komunitou.


  • Iniciativa A (leden 2017) – Návštěva dvou norských vědců v Praze - Novinky
  • Iniciativa B (únor 2017) – krátkodobá stáž Ph.D. studentky (Ingrida Šmeringaiová) v laboratoři NILU Norsko - Novinky
  • Iniciativa C (duben 2017) – Setkání českých a norských vědců v Oslo
  • Iniciativa D (duben 2017) – Připrava přednáškového bloku doprovázeného populárně-naučným filmem týkající se předkládaného tématu

Kontakt:

řešitel: Kateřina Jirsová, PhD.

E-mail: katerina.jirsova@lf1.cuni.cz, tel: 0022496 7238

Koordinátor projektu: Kristýna Matějková, DiS.

E-mail: kristyna.matejkova@lf1.cuni.cz, tel: 0022496 4264

Odkazy:

EEA a Norwské granty:http://eeagrants.org/programme/view/CZ09/PA23

Garant projektu: www.cuni.cz