Postgraduální studium

Postgraduální studium na Ústavu dědičných metabolických poruch 1. LF a VFN probíhá v rámci programu doktorského studia biomedicíny v rámci některé z oborových rad:

  • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
  • Biologie a patologie buňky
  • Biochemie a patobiochemie.


Za posledních 10 let úspěšně ukončilo studium a obhájilo disertační práci 25 doktorandů, v současné době je v aktivním studiu dalších 19 studentů.

Jako příklad zaměření studentů postgraduálního studia na našem pracovišti lze uvést několik témat úspěšně obhájených disertačních prací z posledních let:

Téma disertační práce

Jméno

Rok obhajoby

A study of glucocerebrosida gene in Czech Gaucher patients

Ing. Kateřina Hodaňová

2005

Lactosylceramide in lysosomal storage disorders: a comparative immunohistochemical and biochemical study.

MUDr. Helena Hůlková

2005

Molecular and biochemical study of Fabry disease - a-Galactosidase A deficiency.

RNDr. Robert Dobrovolný

2005

Studium molekulární podstaty familiální juvenilní hyperurikemické nefropatie

Ing. Mgr. Blanka Stibůrková

2005

Nuclear receptors in Caenorhabditis elegans: NHR-40 regulates embryonic and larval development.

Mgr. Eva Brožová

2006

Novel aspects of molecular biology and pathology of lysosomal storage disorders. Studies with partial use of Caenorhabditis elegans.

MUDr. Jakub Sikora

2007

Faktory ovlivňující metabolismus homocysteinu u vybraných nemocí s komplexní etiopatogenezí.

MUDr. Kamila Veselá

2007

Nuclear hormone receptors in Caenorhabditis elegans: NHR-60 regulates embryonic development.

Mgr. Kateřina Šimečková

2007

Thyroid hormone receptors and selected intracing proteins in glial tumors: The analysis of the expression and regulatory potential.

MUDr. Petr Libý

2007

Studium patogeneze deficitu adenylosukcinátlyasy

Ing. Marie Zikánová

2007

Is Caenorhabditis elegans a suitable model organism for the study of human lysosomal enzymopathies? A study of Fabry, Schindler, Pompe and mucopolysaccharisdosis IIIC diseases in C. elegans and humans, respectively

Ing. Jana Uřinovská

2008

Molekulární analýza vybraných dědične podmíněných onemocnění

Ing. Lenka Steiner-Mrázová

2008

Molecular basis of hereditary hyperuricaemic nephropathies

Ing. Petr Vyleťal

2008

Příspěvek k objasnění molekulární podstaty vybraných lysosomálních onemocnění

MUDr. Martin Hřebíček

2008

Functional genomics of nuclear hormone receptors and their cofactors: Connection between metabolism and development by diversified nematode nuclear hormone receptors

Ing. Michal Pohludka

2009

DNA microarrays and bioinformatics in biomedical research

Mgr. Robert Ivánek

2009

Characterization of mitochondrial respiratory chain defects using DNA microarays

Mgr. Alena Čížková

2009

The Study of Expression and Function of Selected
Nuclear Receptors in Caenorhabditis Elegans

Ing. Jaroslav Vohánka

2010

Molekulární podstata familiárních hyperurikemických nefropatií

Mgr. Martina Živná

2010

Phenotypical characterization of the healthy human cornea and the alterations caused by posterior polymorphous corneal dystrophy
Mgr. Stanislava Reinštein-Merjavá
2011
Cell and Molecular Characterization of Failed Human Corneal Grafts. The Role of Matrix Metalloproteinases in Recurrent Corneal Melting.
Mgr. Kristýna Brejchová
2011