Ambulance Ústavu dědičných metabolických poruch

Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN se zabývá diagnostikou a léčbou dědičných metabolických poruch.

V ambulanci Ústavu DMP jsou jednak sledováni pacienti s již diagnostikovanou metabolickou poruchou, dalšími klienty naší ambulance jsou pak pacienti bez stanovené diagnózy, odesílaní z různých pracovišť z celé ČR buď s podezřením na metabolickou vadu obecně, nebo k vyloučení konkrétní metabolické poruchy.

Pacientům v ÚDMP ambulanci je poskytována komplexní péče nejen lékaři specialisty s atestací v oboru (pediatrie, lékařská genetika, neurologie, dětská neurologie, biochemie), ale i klinickým psychologem, jehož péče je zvláště důležitá nejen v období stanovení diagnózy, v období dospívání, ale i při prekoncepční přípravě (v přípravě na graviditu).