Seznam pracovníků ÚDMP

224 96 xxxx
Vedení pracoviště
přednosta KDDL:
doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.
7734 tomas.honzik@vfn.cz

Metabolické centrum:
MUDr. RNDr. Pavel Ješina, Ph.D.

7708, 7710 pavel.jesina@vfn.cz
primář laboratorní části:
Ing. Karolína Pešková
7225 karolina.peskova@vfn.cz
etik:
Mgr. Věra Franková, Ph.D.
7224 vera.frankova@lf1.cuni.cz
 
 
Ambulance - Metabolické centrum
kartotéka, objednávání pacientů 7670, 7669
lékař konzultant (pro laborator. vyšetření) 7230
staniční sestra: Šárka Bláhová, nutriční terapeut 7670, 7669 sarka.blahova@vfn.cz
nutriční terapeut: Bc. Magdaléna Pencová, DiS. 7670, 7669 magdalena.pencova@vfn.cz
zdravotní sestra: Lenka Franková 7670, 7669 lenka.frankova@vfn.cz
zdravotní sestra: Monika Pulcová 7670, 7669 monika.pulcova@vfn.cz
psycholog: Mgr. Renata Hermánková, Ph.D. 7714 renata.hermankova@vfn.cz
 
 
Diagnostické laboratoře DMP
 
primář laboratorní části: Ing. Karolína Pešková 7225 karolina.peskova@vfn.cz
sekretariát : Iveta Vojíková, odborný referent 7710, fax: 7081 iveta.vojikova@vfn.cz
ekonom: Petra Vetešníková 7071, fax: 7081 petra.vetesnikova@vfn.cz
vedoucí laborantka: Eva Klímová 7712 eva.klimova@vfn.cz
úseková laborantka: Renata Pinkasová 7227 renata.pinkasova@vfn.cz
sanitářka: Irena Fleišmanová 7228 irena.fleismanova@vfn.cz
šatna- kuchyňka 3. patro 7698
Příjmová laboratoř:
příjem materiálu 7707, 7227
Laboratoř biochemická
Lékaři:
MUDr. Eva Hrubá 7704 eva.hruba2@vfn.cz
MUDr. Helena Jahnová 7135 helena.jahnova@vfn.cz
MUDr. Eva Košťálová 7702 eva.kostalova@vfn.cz
Analytici
Ing. Renata Svačinová 7694 (MD) renata.svacinova@vfn.cz
Mgr. Josef Bártl, Ph.D. 7694 josef.bartl@vfn.cz
Ing. Tereza Šuková 7647 tereza.sukova@vfn.cz
RNDr. Petr Hornik Ph.D. 7694 petr.hornik@vfn.cz
Ing. Olga Martincová 7694 olga.martincova@vfn.cz
Ing. Petr Chrastina 7161 petr.chrastina@vfn.cz
Mgr. Jana Jandová 7694 jana.jandova2@vfn.cz
Mgr. Lucia Krouská 7694  lucia.krouska@vfn.cz
Laboranti
Pavlína Bártová 7252 pavlína.bartova@vfn.cz
Ivana Chodorová 7252 ivana.chodorova@vfn.cz
Jana Dobiášová 7252 jana.dobiasova@vfn.cz
Petra Husáková 7696 petra.husakova@vfn.cz
Markéta Paulová 7696 marketa.paulova@vfn.cz
Vendulka Zoulová 7696 vendulka.zoulova@vfn.cz
Marcela Přibylová 7696 marcela.pribylova@vfn.cz
Mgr. Bohumila Muchová 7210 (MD) bohumila.muchova@vfn.cz
Bc. Hana Koubíková 7210 hana.koubikova@vfn.cz
Bc. Karolína Kukačková, 7210 karolina.kukackova@vfn.cz
Ing. Jakub Hodík 7210 jakub.hodik@vfn.cz
Laboratoř pro novorozenecký screening
Renata Pinkasová 7227 mailto:renata.pinkasova@vfn.%20cz
Vladislava Petránková 7227 vladislava.petrankova@vfn.cz
Radka Ježová - Help - line 7109 radka.jezova@vfn.cz
 
Laboratoř DNA diagnostiky
RNDr. Lenka Dvořáková, CSc. 7701 lenka.dvorakova@lf1.cuni.cz
Mgr. Hana Vlášková 7232 hana.vlaskova@lf1.cuni.cz
Bc. Helena Trešlová 7233 helena.myskova@lf1.cuni.cz
Michaela Hnízdová Boučková 7233 michaela.bouckova@lf1.cuni.cz
MUDr. Larisa Stolnaja 7685 larisa.stolnaia@lf1.cuni.cz
Ing. Gabriela Štorkánová, Ph.D. 7701 gabriela.storkanova@lf1.cuni.cz
 
Laboratoř enzymologická
Ing. Helena Poupětová 7032 helena.poupetova@lf1.cuni.cz
Ing. Jitka Honzíková 7032  jitka.honzikova@lf1.cuni.cz
Michaela Fialová 7034 michaela.fialova@lf1.cuni.cz
 
Laboratoř tkáňových kultur - U Nemocnice 4, Praha 2 (vchod z ulice Pod Větrovem)
Ing. Markéta Nováková 5642, 5643 marketa.novakova3@vfn.cz
Kateřina Sátrová 5643 katerina.satrova@lf1.cuni.cz
 
 
Výzkumné laboratoře
 
manažer laboratoře: Ing. Eva Oliveriusová 7680, 7212 (fax) estar@lf1.cuni.cz
Ing. Petra Oliveriusová
7224, 7680
petra.oliveriusova@lf1.cuni.cz
pochůzkář: Petr Sádlo 7062, 725 144 226 petr.sadlo@lf1.cuni.cz
 
Laboratoř genomiky a bioinformatiky
Prof.. Ing. Stanislav Kmoch, CSc. 7691, 7016, 7052 skmoch@lf1.cuni.cz
Mgr. Viktor Stránecký, Ph.D. 7668 viktor.stranecky@lf1.cuni.cz
Mgr. Martina Živná, Ph.D. 7668 mzivna@lf1.cuni.cz
Ing. Kateřina Hodaňová, Ph.D. 7668 khoda@lf1.cuni.cz
Ing. Petr Vyleťal, Ph.D. 7681 pvyle@lf1.cuni.cz
Ing. Marie Zikánová, Ph.D. 7208 mzika@lf1.cuni.cz
Mgr. Václava Škopová 7680 vaclava.skopova@lf1.cuni.cz
MUDr. Helena Hůlková, Ph.D. 7041 hhulk@lf1.cuni.cz
Mgr. Matyáš Krijt 7062 matyas.krijt@lf1.cuni.cz
Mgr. Veronika Barešová, Ph.D. 7155 veronika.baresova@lf1.cuni.cz
Mgr. Hana Hartmannová, Ph.D. 7052, 7016 hhart@lf1.cuni.cz
Mgr. Lenka Nosková, Ph.D. 7052, 7016 lenka.noskova@lf1.cuni.cz
Ing. Lenka Piherová 7052 lenka.piherova@lf1.cuni.cz 
RNDr. Alena Vrbacká Čížková, Ph.D. 7680 alena.vrbacka@lf1.cuni.cz
Ing. Ivana Jedličková 7062 ivana.jedlickova@lf1.cuni.cz
Mgr. Anna Přistoupilová 7668 anna.pristoupilova@lf1.cuni.cz
Ing. Olga Součková 7062 olga.součková@lf1.cuni.cz
Marie Kolářová 7084 marie.kolarova@lf1.cuni.cz
Lenka Kryšpínová 7084 lenka.kryspinova@lf1.cuni.cz
Irena Knesplová 8687 irena.knesplova@lf1.cuni.cz
Laboratoř biochemie a buněčné biologie DMP:
MUDr. Martin Hřebíček, Ph.D. 7208 martin.hrebicek@lf1.cuni.cz
RNDr. Jana Ledvinová, CSc. 7033, 7034, 7032 jana.ledvinova@lf1.cuni.cz
RNDr. Robert Dobrovolný, Ph.D. 7031 robert.dobrovolny@lf1.cuni.cz
MUDr. Jakub Sikora, Ph.D. 7041 jakub.sikora@lf1.cuni.cz
RNDr. Asfaw Befekadu, CSc. 7154 basfaw@cesnet.cz
Ing. Linda Berná, Ph.D. 7034 linda.berna@lf1.cuni.cz
Mgr. Ladislav Kuchař, Ph.D. 7032 ladislav.kuchar@lf1.cuni.cz
Ing. Filip Majer, Ph.D. 7031 filip.majer@lf1.cuni.cz
Ing.Lenka Steiner Mrázová, Ph.D. 7062 lenka.mrazova@lf1.cuni.cz
Ing. Dita Mušálková, Ph.D. 7680 dita.musalkova@lf1.cuni.cz
Mgr. Jitka Rybová 7034 jitka.rybova@lf1.cuni.cz
Blanka Bílková 7239, 2300 blanka.bilkova@lf1.cuni.cz 
Doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D. 7155 mkalb@lf1.cuni.cz
Laboratoř biochemické genetiky
prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc. 7679 viktor.kozich@vfn.cz
RNDr. Jakub Krijt 7647, 7682 jakub.krijt@vfn.cz
Ing. Aleš Hnízda, Ph.D. 7169 ales.hnizda@lf1.cuni.cz
Mgr. Petra Melenovská 7668 petra.melenovska@lf1.cuni.cz
Ing. Roman Vozdek, Ph.D. 7668 roman.vozdek@lf1.cuni.cz
Ing. Jitka Sokolová 7668 jitka.sokolova@lf1.cuni.cz
Ing. Mgr. Blanka Stibůrková, Ph.D. 234 075 319 stiburkova@revma.cz


Laboratoř biologie a patologie oka
Doc. Mgr. Kateřina Jirsová, PhD. 7238 katerina.jirsova@lf1.cuni.cz
Doc. MUDr. Petra Lišková, MD, PhD. 7138 petra.liskova@lf1.cuni.cz
Šárka Kalašová 7138 sarka.kalasova@lf1.cuni.cz
Mgr. Kristýna Brejchová, Ph.D. 7139 kristyna.brejchova@lf1.cuni.cz
Ing. Ľubica Ďuďáková, Ph.D. 7139 lubica.dudakova@lf1.cuni.cz
MUDr. Ivana Rybičková, Ph.D. 7138 (MD) ivana.krabcova@lf1.cuni.cz
MUDr. Viera Veselá 7238 viera.vesela@lf1.cuni.cz