Diagnostické laboratoře ÚDMP

Diagnostické laboratoře ÚDMP provádějí specializovaná laboratorní vyšetření pro diagnostiku a monitorování pacientů v oblasti biochemické genetiky a příbuzných oborů, screening dědičných metabolických poruch u novorozenců narozených ve spolupracujících porodnicích a zajišťují nepřetržitou pohotovostní službu pro vybraná statimová vyšetření včetně lékařské konzultační činnosti.

Kompletní informace o službách nabízených Diagnostickými laboratořemi ÚDMP jsou k dispozici v aktuální verzi Metabolické příručky:

5922

Seznam vyšetření s uplatněním flexibilního rozsahu akreditace je uveden v Příloze 1 Metabolické příručky


Diagnostické laboratoře jsou akreditovány podle normy ČSN ISO 15189:2013.

6107

Primář diagnostických laboratoří
Ing. Karolína Pešková


Vedoucí laborantka
Eva Klímová