Žádanky a informované souhlasy

S každým vzorkem biologického materiálu musí být do laboratoře dodána řádně vyplněná žádanka. Vzorky jsou do příjmové laboratoře doručovány obvykle zdravotnickým pracovníkem VFN, svozovou službou nebo sanitou, zásilkovou službou, případně kurýrem.

Informace o pracovní době příjmové laboratoře naleznete ZDE.

Formuláře žádanek pro jednotlivé laboratoře ÚDMP jsou k dispozici ke stažení zde:

Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla tvoří vždy nejméně jméno a příjmení pacienta a rodné číslo (nebo datum narození pacienta), jinak vzorek nemůže být přijat do laboratoře.
Pro molekulárně genetické vyšetření je dále nezbytný řádně vyplněný a podepsaný Informovaný souhlas vyšetřované/ho (zákonného zástupce) s genetickým laboratorním vyšetřením (k dispozici ke stažení níže).

Informované souhlasy pro zdravotnické účely

 

Informované souhlasy pro výzkumné účely