Klinické a laboratorní symptomy u DMP

Systém

Symptomy

Symptomy v graviditě

hypotrofie fétu, hypokinese až akinese fétu, neimunní hydrops fetalis, polyhydramnion, HELLP syndrom, AFLP

Symptomy u novorozence

malformace, hypotrofie, mikrocefalie, hypotermie, porucha sacího reflexu, problémy s krmením, opisthotonus, abnormální pohyby, RDS, apnoické pauzy, ikterus, sepse E. coli

Celkové symptomy

dysmorfie, stigmatizace, projevy střádání, hypotrofie, ataky dehydratace, abnormální zápach moči a potu, epistaxe, krvácivé projevy, hemolýza, tromboembolické příhody, horečka, opakované infekce, SCID, únavový syndrom, opožděná puberta, Reyův a Reye-like syndrom, časné úmrtí, neočekávané úmrtí, náhlé úmrtí

Neurologické symptomy

oligofrenie, mentální retardace, psychomotorická retardace, regres psychomotorického vývoje, demence, opožděný vývoj řeči, letargie, dráždivost, poruchy vědomí, koma, křeče, záchvatovité onemocnění, infantilní spasmy, myoklonie, stroke-like ataky, extrapyramidové příznaky, hypotonie, hypertonie, corpus callosum -agenese nebo hypoplasie, makrocefalie, mikrocefalie, atrofie cerebrální, atrofie kortikální, leukodystrofie, demyelinizace, ataxie, cerebellární symptomy, cerebellární atrofie nebo hypoplasie, hyporeflexie, areflexie, hyperreflexie, periferní neuropatie

Psychiatrické symptomy

poruchy chování, hyperaktivita, sebepoškozování, psychotické symptomy, autistické rysy

Oční symptomy

porucha zraku až slepota, oftalmoplegie, abnormální oční pohyby, strabismus, nystagmus, ptóza víčka, glaukom, korneální zákaly a depozita, opacity čočky až katarakta, ektopie čočky, myopie, retinitis pigmentosa, třešňová skvrna na očním ozadí, atrofie optiku

Symptomy postižení sluchu

postižení sluchu až hluchota, hyperacusis

Gastrointestinální symptomy

makroglossie, hyperplasie gingiv, gotické patro, neprospívání, ataky zvracení, intolerance některé složky potravy, bolesti břicha, chronický průjem, ileus, hepatomegalie, splenomegalie, ikterus, cholestáza, steatosa jater, adenomy jater, cirhóza jater, karcinom jater, ascites, portální hypertenze, jaterní dysfunkce až selhání, cholelitiáza, akutní pankreatitida

Renální symptomy

renální kolika, urolitiáza/nefrolitiáza, nefrokalcinóza, tubulopatie, abnormální barva moči, abnormální zápach moči, nefromegalie, renální cysty, akutní selhání ledvin, chronické selhání ledvin

Svalové symptomy

myopatie, svalová slabost, intolerance cvičení, svalové křeče, únavnost, bolesti svalů, atrofie svalů, selhání respiračních svalů, ragged-red fibres

Kardiální symptomy

kardiomyopatie hypertrofická, kardiomyopatie dilatační, endokardiální fibroelastóza, vrozené srdeční vady, získané postižení chlopní, arytmie, poruchy vedení vzruchu převodním systémem, srdeční selhání

Respirační symptomy

intersticiální pneumopatie, respirační insuficience, ataky hyperventilace

Kostní symptomy

malý vzrůst, opoždění růstu, vysoký vzrůst, dysproporcionální kostra, kyfóza, hyperlordóza, křivice, arthritis, dysostosis multiplex, bolesti kostí, osteoporóza, arachnodaktylie, kontraktury, tečkovité kalcifikace, syndaktylie

Kožní symptomy

angiokeratomy, hyperkeratóza, fotosenzitivita, zvýšené ochlupení, snížené ochlupení, světlé vlasy, pili torti, trichorrhexis nodosa

Endokrinní symptomy

kongenitální adrenální hyperplasie, adrenální insuficience, diabetes mellitus, hypotyreóza, hypoglykémie, kalcifikace nadledvin

Podpůrné známky zvyšující podezření na DMP

 • Souvislost příznaků s výživou – zhoršení při přívodu bílkovin, fruktózy či galaktózy
 • Manifestace příznaků při zvýšené energetické zátěži – zejména při hladovění a zvýšené svalové práci
 • Souvislost příznaků s horečnatým infektem, kdy se zvyšuje katabolismus bílkovin
 • Multisystémovost příznaků
 • Indicie pro hromadění neobvyklého metabolitu
  • abnormální zbarvení moči
  • abnormální zápach moči a potu
  • nerozpustnost látky v moči - krystalurie, urolithiáza

Biochemické nálezy nasvědčující DMP

Vyšetření krve

Glykemie:

 • hypoglykemie na lačno s ketonurií (jaterní glykogenózy, poruchy glukoneogenese, mitochondriální nemoci),
 • hypoketotická hypoglykemie při delším hladovění a katabolickém stavu (poruchy beta-oxidace mastných kyselin),
 • hypoglykemie po požití fruktózy/sacharózy/sorbitolu (intolerance fruktózy)

Amoniak:

 • hyperamonemie (poruchy cyklu močoviny, některé organické acidurie, porucha ATP syntázy)

Vyšetření acidobasické rovnováhy (Astrup):

 • metabolická acidóza (při hromadění organických kyselin - organické acidurie, laktátová acidóza u mitochondriálních poruch, při ztrátách bikarbonátu při generalisované tubulopatii),
 • respirační alkalóza (hyperventilace při hyperamonemii u poruch cyklu močoviny)

Aminotransferázy/bilirubin:

 • hepatopatie je nespecifická známka postižení jaterního parenchymu u řady DMP typu nemocí malých molekul

Kyselina močová:

 • snížená koncentrace (isolovaný nebo kombinovaný deficit xanthinoxidázy),
 • zvýšená koncentrace (poruchy metabolismu nebo ledviného transportu purinů)

 

Kreatinkináza a myoglobin:

 • zvýšené koncentrace (mitochondriální onemocnění, glykogenosa II.typu),
 • ponámahové transitorní zvýšení (některé poruchy beta-oxidace mastných kyselin, svalové glykogenózy a některé poruchy metabolismu purinů)

Laktát:

 • zvýšená koncentrace při dodržení podmínek preanalytické fáze a při absenci hypoxie může být známkou mitochondriálních onemocnění a některých glykogenóz

Homocystein:

 • hypohomocysteinemie se vyskytuje u deficitu sulfitoxidasy,
 • výrazná hyperhomocysteinemie u remethylačních a transsulfuračních forem homocystinurie

Hemokoagulace:

 • prodloužený prothrombinový čas (poruchy glykosylace-CDG syndromy),
 • těžká hypoprodukční koagulopathie (některé DMP postihující játra)

Vyšetření likvoru

Glykorhachie:

 • hypoglykorhachie (porucha transportu glukosy)

Celková bílkovina:

 • výrazná hyperproteinorhachie (některé lysosomální nemoci typu lipidos)

Laktát:

 • zvýšená koncentrace (mitochondriální poruchy energetického metabolismu)

Vyšetření moči

Abnormální zápach může svědčit pro přítomnost malých těkavých molekul:

 • zpocené nohy (isovalerová acidurie), karamel/javorový sirup (leucinosa), vařené zelí (hypermethioninemie), rybina (trimethylaminurie), myšina (fenylketonurie

Abnormální zbarvení moči nebo plen:

 • červenooranžové (uráty-poruchy metabolismu purinů), černohnědé po delším stání (alkaptonurie), hnědočervené (myoglobinurie), modré (Hartnupova nemoc), zelené (4-OHbutyrátová acidurie)

Krystalurie: pro DMP může svědčit přítomnost krystalů

 • cystinu, 2,8-dihydroxyadeninu, xanthinu, urátů, oxalátů

pH moči:

 • zvýšené pH v nepřítomnosti močové infekce (renální tubulární acidosa)

Ketolátky:

 •  zvýšené vylučování ketolátek při současné metabolické acidose, zejména u novorozence (organické acidurie)
 • absence ketonurie/jen mírná ketonurie při těžké hypoglykémii (poruchy beta-oxidace mastných kyselin)

Myoglobin:

 • ponámahová myoglobinurie (poruchy beta-oxidace mastných kyselin a svalové glykogenosy)