Enzymologická laboratoř

Dětský areál Karlov, budova E4, 1. patro

Ke Karlovu 455/2, 128 08 Praha 2

tel.: (+420) 22496 7032, -7034

V enzymologické laboratoři je celostátně soustředěna diagnostika lysosomálních střádavých poruch (LSD). Její začátky v ČR spadají do poloviny osmdesátých let, kdy byla zahájena diagnostika na úrovni enzymu u některých sfingolipidos. Spektrum enzymové diagnostiky se v průběhu posledních 20 let rozrostlo prakticky na všechny známé lysosomální enzymopatie a v současnosti pokrývá celkem 30 chorob ze skupiny sfingolipidos, glykoproteinos, mukopolysacharidos (viz Metabolická příručka) a některá další vzácná onemocnění lysosomálního systému jako jsou deficity proteinových aktivátorů sfingolipidových hydrolas. Ve spolupráci s ostatními skupinami se pracovníci věnují i výzkumným projektům.

Pracovní tým

Vedoucí laboratoře: RNDr. Jana Ledvinová, CSc. (email: jana.ledvinova@lf1.cuni.cz)

Zástupce vedoucí laboratoře: Ing. Helena Poupětová (e-mail:hpoup@ lf1.cuni.cz)

Členové týmu: Ing. Jitka Honzíková, RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D., Ing. Linda Berná, PhD, Mgr. Jitka Rybová, Michala Fialová

Metody

Pro enzymovou analýzu jsou využívány především syntetické fluorogenní nebo chromogenní analogy přirozených substrátů lysosomálních hydrolas, v ojedinělých případech přirozené substráty značené radioisotopy nebo neradioaktivní značkou. Analyzovaným materiálem jsou leukocyty periferní krve, kožní fibroblasty, event. plasma.

Pro screeningové studie některých LSD byly zavedeny metody vyžívající jako diagnostický materiál suché kapky krve (Pompeho choroba, Fabryho choroba).

K prenatální diagnostice jsou využívány choriové klky, případně kultivovavé amniocyty.

Ve specifických případech jako jsou defekty proteinových aktivátorů lysosomálních hydrolas nebo deficit kyselé ceramidasy, lze k diagnostice využít zavedené funkční zátěžové testy se značeným substrátem in situ v buněčné kultuře, které jsou vyhodnocovány pomocí radioscanneru nebo tandemové hmotnostní spektrometrie. Užitečným doplňujícím testem je chromatografická nebo MS/MS analýza sfingolipidů v moči nebo vzorku tkáně. V této oblasti laboratoř poskytuje na vyžádání také zahraniční expertízy.

Přístrojové vybavení

Přístrojové vybavení odpovídá dobrému standardu biochemické laboratoře včetně přístrojů k vyhodnocování radioisotopů (scintilační counter Beckman, radioscanner RITA) a možností MS/MS analýz (AB/MDS SCIEX API 3200).

Akreditace, kontrola kvality

Laboratoř je akreditovaná podle ČSN ISO 15189.

Lysosomální skupina ÚDMP se stala významným členem European Study Group of Lysosomal Disorders a laboratoř je od r. 2006 zapojena do mezinárodního systému externí kontroly kvality QA-ESGLD/ERDNIM. Byla opakovaně vyhodnocena jako jedna z šesti nejlepších evropských laboratoří svého oboru.

Počty pacientů/vyšetření

V enzymologické laboratoři je průměrně vyšetřeno 500 - 600 pacientů s podezřením na LSD ročně, z toho 2/3 postnatálně, cca 10 prenatálně a 1/3 v suché krevní kapce.

Ve spolupráci s ostatními diagnostickými laboratořemi je diagnóza potvrzena u cca 100 nových pacientů ročně.

Seznam vyšetřovaných enzymů

Metabolická oblast

Onemocnění

Enzym / event. nekatalytický protein

Materiál

Lysozomální střádavá onemocnění (LSD)

screening

LSD

Chitotriosidáza *

Plazma, Sérum

glykogenózy

glykogenóza II, Pompeho choroba

kyselá α-1,4-glukosidáza

Leukocyty
Krevní papírek
Fibroblasty

mukopolysacharidózy

mukopolysacharidóza I (m.Hurler/Scheie)

α-L-iduronidáza

Leukocyty
Fibroblasty

mukopolysacharidóza II (m.Hunter)

iduronosulfátsulfatáza

Leukocyty, Plazma, Sérum
Fibroblasty

mukopolysacharidóza IIIA (m.Sanfilippo A)

heparinsulfamidáza

Leukocyty
Fibroblasty

mukopolysacharidóza IIIB (m.Sanfilippo B)

α-N-acetyl-D-glukosaminidáza

Leukocyty, Plazma, Sérum
Fibroblasty

mukopolysacharidóza IIIC (m.Sanfilippo C)

acetyl-CoA : α-glukosaminid N-acetyltransferáza

Leukocyty
Fibroblasty

mukopolysacharidóza IIID (m.Sanfilippo D)

N-acetylglukosamin-6-sulfátsulfatáza

Leukocyty
Fibroblasty

mukopolysacharidóza IVA (m.Morquio A)

N-acetylgalaktosamin-6-sulfátsulfatáza

Leukocyty
Fibroblasty

mukopolysacharidóza IVB (m.Morquio B)

β-galaktosidáza

Leukocyty
Fibroblasty

mukopolysacharidóza VI (m.Maroteaux-Lamy)

arylsulfatáza B

Leukocyty
Fibroblasty

mukopolysacharidóza VII (m.Sly)

β-glukuronidáza

Leukocyty
Fibroblasty

sfingolipidózy a lipidózy

GM1 gangliosidóza

β-galaktosidáza

Leukocyty
Fibroblasty

metachromatická leukodystrofie

arylsulfatáza A

Leukocyty
Fibroblasty

Gaucherova choroba

glukocerebrosidáza (kyselá β-glukosidáza)

Leukocyty
Fibroblasty

Fabryho choroba

α-galaktosidáza

Krevní papírek (muži)
Leukocyty, Plazma, Sérum
Fibroblasty

Krabbeho choroba

galaktocerebrosidáza

Leukocyty
Fibroblasty

Niemann-Pickova choroba typ A/B

kyselá sfingomyelináza

Leukocyty
Fibroblasty

GM2 gangliosidóza,
Sandhoffova choroba

β-hexosaminidáza

Leukocyty, Plazma, Sérum
Fibroblasty

GM2 gangliosidóza,
Tay-Sachsova choroba

β-hexosaminidáza A

Leukocyty, Plazma, Sérum
Fibroblasty

choroba ze střádání esterů cholesterolu
Wolmanova choroba

kyselá lipáza

Leukocyty
Fibroblasty

prosaposinový deficit

deficit proteinových aktivátorů A,B,C,D skupiny lysozomálních glykosidáz

Glykolipidy v moči

glykoproteinózy

a-mannosidóza

α-mannosidáza

Leukocyty
Fibroblasty

b-mannosidóza

β-mannosidáza

Leukocyty
Fibroblasty

fukosidóza

α-L-fukosidáza

Leukocyty
Fibroblasty

Schindlerova choroba

α-N-acetyl-D-galaktosaminidáza

Leukocyty
Fibroblasty

sialidóza,
mukolipidóza I

α-neuraminidáza

Fibroblasty

mukolipidóza II/III,

I-cell disease

lysozomální hydrolázy

N-acetyl-glukosaminfosfotransferáza

Plazma, Sérum Fibroblasty

NCL

neuronální ceroidlipofuscinóza typ 1 (NCL1)

palmitoyl-proteinthioesteráza

Leukocyty
Fibroblasty

neuronální ceroidlipofuscinóza typ 2 (NCL2)

tripeptidylpeptidáza I

Leukocyty
Fibroblasty

Jiné

X-vázaná ichtyóza

steroidsulfatáza, arylsulfatáza C

Leukocyty
Fibroblasty

* normální aktivita chitotriosidázy nevylučuje lysozomální střádavé onemocnění

Cena vyšetření pro samoplátce – kontaktujte prosím udmp@vfn.cz