Laboratoř tkáňových kultur

Areál U nemocnice 4 (vchod z ulice Pod Větrovem)

121 08 Praha 2

tel.: (+420) 22496 5642, -5643

Laboratoř tkáňových kultur je akreditovaná podle ČSN ISO 15189

Náplní laboratoře je zakládat, kultivovat a ve zmrazeném stavu dlouhodobě uchovávat linie kožních fibroblastů pacientů s dědičnými poruchami metabolismu, stejně tak jiných buněčných linií potřebných pro pracoviště ÚDMP a Mitochondriální laboratoř.

V současné době je v buněčné bance ve zmrazeném stavu uchováváno cca 1 100 linií kožních fibroblastů a cca 70 linií ostatních buněk.

Pracovní tým

Vedoucí laboratoře: Ing. Markéta Nováková (email: marketa.novakova3@vfn.cz)

Laborantka: Kateřina Sátrová

Metody:

1. Dlouhodobá kultivace buněk

2. Konzervace buněk mrazením

Přístrojové vybavení:

Pracoviště je vybaveno zařízením pro zajištění přísně sterilních podmínek a kultivaci v atmosféře CO2. (Biohazardy, CO2 inkubátory, přístroje pro parní a horkovzdušnou sterilizaci materiálu, biologické kontejnery pro skladování buněk v tekutém dusíku) a dalším obvyklým laboratorním vybavením (centrifuga, chladničky a, mrazničky, biol. Inkubátory, myčka skla apod..)

Počty zpracovávaných linií buněk:

Každý rok jsou založeny linie kožních fibroblastů průměrně od 100 pacientů, cca 70 linií bývá rozmraženo pro potřeby další ho vyšetření nebo výzkumu a 20 linií bývá opět zamrazeno pro udržení zásoby buněk.