Aktuality

Kmenové buňky v oftalmologii - přednáškové odpoledne

 

Srdečně zveme na přednáškové odpoledne věnované kmenovým buňkám v oftalmologii, pořádané v rámci Česko-Norského grantového projektu 7F16004 dne 19.1. 2017 na Oční klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

 

Přednášet budou:

Prof. Tor Paaske Utheim, Oslo University: Treatment of Limbal Stem Cell Deficiency - What Is Possible in 2017

Prof. Goran Petrovski: Oslo University: Stem Cells in the Eye – Targets for Present and Future Therapy.

První setkání účastníků projektu EYEFORTX v Praze

Na první schůzce projektu se sešli zástupci všech partnerů. Fakultní nemocnici v Oslu zastupovala Agate Noer Ph.D. Vedoucí skupiny Prof. Bjørn Nicolaissen, M.D., Ph.D. se omluvil pro nemoc. Norský institut pro výzkum vzduchu zastupovala RNDr. Mária Dušinská, Ph.D., Fakultní nemocnici Královské Vinohrady MUDr. Pavel Studený, Ph.D. a Univerzitu Karlovu doc. Mgr. Kateřina Jirsová, Ph.D. Během 2 dnů jsme se blíže seznámili s jednotlivými pracovišti a řešenou problematikou. Zabývali jsme se tématy spolupráce a dále organizačními záležitostmi, například způsoby zasílání vzorků a vzájemné komunikace.

(Číst dále)