Materiál k laboratornímu vyšetření

Biochemická laboratoř

Materiál k vyšetření v Biochemické laboratoři (Tabulka 12) zasílejte na Centrální příjem ÚDMP (Ke Karlovu 2, Praha 2, budova E1a, přízemí).

Veškerý materiál je nutné dopravit co nejrychleji na Centrální příjem ÚDMP.

Transportem vzorku se rozumí doba od odběru biologického materiálu do jeho doručení na Centrální příjem ÚDMP.

Materiál

Zkratka

Odběr

Transport

Poznámky

Srážlivá krev

K

7 ml žilní krve

(zkumavka bez úpravy)

při RT

nemrazit, při transportu nad 1h separovat sérum (viz níže)

Sérum

S

7 ml plné žilní krve, stočit při 2000g 

(pro analýzu aminokyselin nejlépe do 60 min. po odběru), separovat sérum a zkumavku označit -sérum

0-8°C

nejlépe na ledu, při transportu nad 4h zamrazit

Nesrážlivá krev

NK

7 ml žilní krve do zkumavky s EDTA

při RT

nemrazit, při transportu nad 1h separovat sérum (viz níže)

Plazma

P

7 ml žilní krve do zkumavky s EDTA - stočit při 2000 g (pro analýzu aminokyselin nejlépe do 60 min. po odběru), separovat plazmu a zkumavku označit - plazma

0-8°C

nejlépe na ledu, při transportu nad 4h zamrazit

Suchá krevní kapka (novorozenecká screeningová kartička)

KP

filtrační papír typ Whatman 903 se 4 krevními skvrnami -ø1 cm (plná krev). Kruhy vyznačené na testovací kartičce musí být plně prosáknuty (viditelně z přední a zadní strany kartičky). Kartička nesmí být nasáknuta plnou krví opakovaně.

při RT

před transportem nechat uschnout při RT (nesmí schnout nad zdrojem tepla); vložit do sáčku až po dokonalém usušení

Likvor (mozkomíšní mok)

L

minimálně 1 ml (ve sterilní zkumavce bez úpravy)

0-4°C

transport na ledu, při transportu nad 4h zamrazit

Moč

M

20 ml, nejlépe ranní moči do 2 močových zkumavek, nepoužívat nádobky od léčiv!!!

0-8°C

nejlépe na ledu, při transportu nad 4h zamrazit

Moč ranní celá

MC

moč ranní celá porce včetně sedimentu

0-8°C

nejlépe na ledu, při transportu nad 4h zamrazit

Deproteinát krve v kyselině chloristé

CH

odběr nesrážlivé krve (EDTA) do dvojnásobného objemu studené 8% kys. chloristé 

na ledu

společný odběr pro stanovení laktátu, pyruvátu a 3-hydroxybutyrátu

Erytrocyty

Ery

3-5 ml nesrážlivé krve do zkumavky s EDTA

při RT

VŽDY po předchozí telefonické dohodě, zaslat nejpozději do 12h, vždy poslat i kontrolní vzorek od nepříbuzné osoby

 

Leukocyty

Leu

7 ml nesrážlivé krve do zkumavky s EDTA

při RT

VŽDY po předchozí telefonické dohodě, zaslat nejpozději do 12h, vždy poslat i kontrolní vzorek od nepříbuzné osoby

Vysvětlivky: RT = pokojová teplota

Primární vzorky jsou v Biochemické laboratoři uchovávány při teplotě -18°C minimálně 1 měsíc.

 

Laboratoř DNA diagnostiky

Materiál k vyšetření v Laboratoři DNA diagnostiky (Tabulka 13) zasílejte na Centrální příjem ÚDMP (Ke Karlovu 2, Praha 2, budova E1a, přízemí).

Materiál zasílejte vždy po předchozí telefonické dohodě.

K žádance je nutné přiložit řádně vyplněný a podepsaný informovaný souhlas vyšetřované/ho (zákonného zástupce) s genetickým laboratorním vyšetřením.

Veškerý materiál je nutné dopravit co nejrychleji na Centrální příjem ÚDMP.

Materiál Odběr Transport

Nesrážlivá krev

2,7 ml nesrážlivé periferní krve odebrané za sterilních podmínek do zkumavek s EDTA

při RT, nechladit

Choriové klky nativní

pečlivě očištěné od maternální tkáně, minimálně 2 mg tkáně do sterilní plastové zkumavky naplněné sterilním transportním médiem při RT, nechladit

Amniocyty nativní

Do sterilní zkumavky, minimální objem plodové vody 10 ml.

při RT, nechladit
Kultivované buňky (Fibroblasty, amniocyty, chloriové klky) Překryté kultivačním médiem při RT, nechladit
Bioptický a autoptický materiál (vzorky tkání, např. jater, myokardu, svalu, kůže) Ihned po odběru tkáň zamrazit v tekutém dusíku, NEFIXOVAT FORMALDEHYDEM!!! v tekutém dusíku, případně na suchém ledu
Suchá krevní kapka (novorozenecká screeningová kartička)

filtrační papír typ Whatman 903 se 4 krevními skvrnami -ø1 cm (plná krev).

Kruhy vyznačené na testovací kartičce musí být plně prosáknuty (viditelně z přední a zadní strany kartičky). Kartička nesmí být nasáknuta plnou krví opakovaně.

před transportem nechat uschnout při RT (nesmí schnout nad zdrojem tepla); vložit do sáčku až po dokonalém usušení

RT = pokojová teplota

Primární vzorky krve, fibroblastů a tkání jsou v Laboratoři DNA diagnostiky uchovávány 50 let při teplotě min. -18°C, pokud pacient potvrdí informovaný souhlas s uskladněním vzorku.

Pokud je primárním vzorkem přímo izolovaná DNA, jsou tyto vzorky ukládány a skladovány v lednici (2-12°C).

 

Enzymologická laboratoř

Materiál k vyšetření v Enzymologické laboratoři (Tabulka 14) zasílejte na Centrální příjem ÚDMP (Ke Karlovu 2, Praha 2, budova E1a, přízemí).

Materiál zasílejte vždy po předchozí telefonické dohodě (tel. 22496 7032, 22496 7033, 22496 7034).

Při enzymatickém vyšetření posílejte vždy současně s krví pacienta i krev kontrolní, ne od příbuzného, odebíranou a transportovanou za stejných podmínek jako krev pacienta.

Veškerý materiál je nutné dopravit co nejrychleji do laboratoře, pro izolaci leukocytů do 24 hodin po odběru krve.

Materiál

Zkratka

Odběr

Transport

Poznámky

Suchá krevní kapka (novorozenecká screeningová kartička)

KP

filtrační papír typ Whatman 903 se 4 krevními skvrnami -ø1 cm (plná krev). Kruhy vyznačené na testovací kartičce musí být plně prosáknuty (viditelně z přední a zadní strany kartičky). Kartička nesmí být nasáknuta plnou krví opakovaně.

při RT

před transportem nechat uschnout při RT (nesmí schnout nad zdrojem tepla); vložit do sáčku až po dokonalém usušení (minimálně 4h)

Leukocyty

Leu

7 ml nesrážlivé krve do EDTA

při RT

VŽDY po předchozí telefonické dohodě, na izolaci leukocytů poslat vždy i kontrolní vzorek od nepříbuzné osoby.

Plazma

P

3 ml nesrážlivé krve do EDTA

při RT

Sérum

S

3 ml plné žilní krve

při RT

Fibroblasty

F

kožní biopsie do transportního média

při RT

RT = pokojová teplota

 

Laboratoř tkáňových kultur

Materiál k založení tkáňové kultury zasílejte přímo do laboratoře U Nemocnice 4 (vchod z ulice Pod Větrovem), Praha 2). Při odběru po úmrtí pacienta je žádoucí odběr 2 vzorků z různých míst do oddělených zkumavek (nádobek) s transportním roztokem. Je nutný odběr za sterilních podmínek.

Přesné pokyny k odběru a transportu vzorku jsou uvedeny ve formuláři F-KDDL-DMP-T-08 Pokyny pro odběr a transport vzorku kůže k založení kultury fibroblastů.

Materiál zasílejte vždy po předchozí telefonické dohodě (tel. 22496 5642, 22496 5643).

Veškerý materiál je nutné dopravit co nejrychleji do Laboratoře tkáňových kultur ÚDMP..


Dokumenty ke stažení

Postup odběru biologického materiálu pro vyšetření v Diagnostických laboratořích ÚDMP