Laboratoř pokročilé mikroskopie

Prezentaci laboratoře pokročilé mikroskopie, včetně timetablů vuyžití mikroskopů, naleznete na této samostatné stránce.

Součástí této laboratoře je i laboratoř pro výzkum nanomateriálů, jejíž prezentaci naleznete zde: Biofunkcionalizace a biokompatibilita nanomateriálu