Projekty EU

Výzkumné laboratoře buněčné biologie a metabolomiky

Projekt (realizován z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, Výzvy 02, Prioritní osy 3 Inovace a podnikání, Oblasti podpory 3.1: Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí) si klade za cíl rozšířit a modernizovat prostorové i přístrojové vybavení tak, aby mohly vzniknout výzkumné laboratoře buněčné biologie a metabolomiky. Ty budou studovat buněčné procesy u dědičných metabolických poruch na morfologické úrovni i pomocí velmi citlivé LC-MS/MS technologie.