Skupina pro studium poruch metabolismu sirných AMK a vitaminů

Vedoucí skupiny:  Prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc.

Členové skupiny: RNDr. Jakub Krijt; Ing. Bohumila Janošíková, Ph.D.; Mgr. Petra Melenovská Ing. Jitka Sokolová

Doktorandi a diplomanti: Ing. Aleš Hnízda, Ing. Roman Vozdek; Ing. Jana Kopecká (externí); Ing. Kateřina Homolová (MD);

 

Základní výzkumné zaměření: Skupina se dlouhodobě věnuje studiu metabolismu sirných aminokyselin -zejména homocysteinu- a souvisejících vitaminů za různých fysiologických a patologických stavů.  Cílem výzkumu je pochopení struktury a funkce genů a jim odpovídajících enzymů, porozumění fyziologickým regulačním procesům a dále patofysiologii vybraných nemocí (jak monogenních, tak i nemocí častého výskytu jako je atherosklerosa a metabolický syndrom); některé z výzkumných projektů skupiny směřují k vývoji nových diagnostických postupů nebo k vývoji nových léčebných postupů. V současné době se skupina zaměřuje na studium dalších monogenních nemocí z oblasti metabolismu sirných AMK a vitaminů, na analýzu vztahu mezi foláty a metabolickým syndromem, na pochopení trojrozměrné struktury vybraných enzymů a na studium metabolismu sirných AMK u C.elegans. Pracovní skupina využívá široké spektrum biofyzikálních, analytických, genetických, morfologických a epidemiologických přístupů jak pro studium kontrolních osob či pacientů, tak modelových systémů včetně tkáňových kultur, myší, potkanů a C.elegans.

 

Konkrétní výsledky byly dosažené při studiu fysiologie a molekulové patologie genu pro cystathionin beta-synthasu (CBS; Kraus et al. Genomics 1998;52:312-24, Vyletal et al. Hum Mutat. 2007 Mar;28(3):255-64, Janošík et al, J Pediatr. 2009 Mar;154(3):431-7.) a genu pro methioninsynthasa-reduktasu (MTRR, Zavadakova et al. Hum Mutat. 2005;25:239-47, Homolová et al, Hum Mutat. 2010 Apr;31(4):437-44.), při funkčně-strukturálních studiích normální CBS (Janosik et al. Acta Crystallogr D Biol Crystallogr 2001;57:289-91, Janosik et al. Biochemistry 2001;40:10625-33, Hnízda et al. Biochemistry 2010 Dec 14;49(49):10526-34) a při studiu misfoldingu mutantních variant CBS (Janosik et al. Am J Hum Genet 2001;68:1506-13, Kožich et al. Hum Mutat. 2010 Jul;31(7):809-19) a korekce misfoldingu pomocí chaperonů (Singh et al, Mol Genet Metab. 2007 Aug;91(4):335-42, Kopecká et al. J Inherit Metab Dis. IN PRESS). Další významné výsledky byly dosažené při studiu myších (Maclean et al. Mol Genet Metab. 2010 Oct-Nov;101(2-3):163-71, Maclean et al. Mol Genet Metab. 2010 Oct-Nov;101(2-3):153-62.) a nematodových  (Vozdek et al. J Biol Chem- v recenzním řízení) modelů deficitu CBS a při studiu pacientů s atherosklerosou (Janošíková et al. Mol Genet Metab. 2003;79(3):167-75) a juvenilní hypertensí (Kahleová et al. Am J Hypertens. 2002 Oct;15(10 Pt 1):857-64.)